SSP (Safe and Sound Protocol)

Kennismaking met het Safe and Sound Protocol voor professionals

Volgende online kennismakingen:

  • 15 april                 13:00  – 15:00
  • 3 juni                     13:00 – 15:00

Wij gebruiken in onze praktijk als een van de methoden om cliënten meer veiligheid en verbinding te laten ervaren en het sociale betrokkenheidssysteem optimaler te laten functioneren het Safe and Sound Protocol, ontwikkeld door Stephen Porges.

We zijn ervan overtuigd dat SSP een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de behandeling/begeleiding/omgang met mensen en dat het een opening biedt voor diegene die er gebruik van maken. We krijgen veelvuldig de vraag van mensen in de zorg of het onderwijs over hoe het protocol werkt, wat het doet en of mensen het zelf eens mogen proberen. Hierop is het bij ons steeds meer gaan borrelen. Hoe kunnen we deze mooie methodiek breder verspreiden? Hoe helpen we professionals om zelf beter hun werk te kunnen doen vanuit hun eigen gebied van veiligheid en verbinding, en daarmee een betere co-regulatie tot stand te helpen komen?

Omdat we geloven in de heilzame werking willen we professionals die bekend zijn met de polyvagaal theorie de gelegenheid geven om laagdrempelig kennis te maken met SSP. We hebben ervoor gekozen om mensen SSP zelf te laten ervaren in tweetallen, zodat de kosten binnen de perken blijven en het aantrekkelijk en laagdrempelig blijft. Je ondergaat zelf het protocol SSP en plukt daar de vruchten én je kunt ook al een keer begeleiden als co-regulator voor een ander, en voelen wat dit betekent.

LET OP: het is een kennismaking, een aanbod voor jouzelf, je bent daarna GEEN geregistreerd practitioner. We kunnen je daarna wel op weg helpen als je overtuigd bent geraakt en zelf SSP wil gaan aanbieden naar hoe je dit wel kunt bereiken.

Instapdrempel om kwaliteit te waarborgen

Omdat we kwaliteit willen waarborgen is er een instapdrempel. We verwachten dat je goed bekend bent met de polyvagaal theorie zodat je goed kan inschatten wat het Safe and Sound Protocol hierbij kan betekenen. We zullen je daarom vragen jouw autonome zenuwstelsel in kaart te brengen en ons toe te sturen. Wij willen zo na gaan of je al voldoende zicht hebt op je eigen reacties en of je voldoende weet hoe je veilige, verbonden staat er uitziet en of je weet hoe deze te bereiken en behouden (belangrijk als je een ander co-reguleert).

Je mag dit doen op een manier die bij jou past, zo lang wij maar een beeld krijgen. Als het in orde is, en je hebt een maatje (die aan dezelfde voorwaarden moet voldoen) om dit mee te doen dan krijg je een maand toegang tot het Safe and Sound Protocol om deze te doorlopen na een online groepsintake waar we wat uitleg kunnen geven en jullie vragen kunnen stellen. Je ontvangt uiteraard van ons uitleg en instructies, en wij blijven op de achtergrond als vraagbaak voor jullie beschikbaar door het opstarten van een groeps-chat om ervaringen en vragen in te delen.

 Mochten we onze twijfels hebben over je voorkennis en je deelname dan bespreken we dit eerlijk met je en zullen we je mogelijk adviseren eerst individueel te bekijken hoe SSP voor je kan uitwerken.

Wat levert het op?:

Bekend is dat mensen beter kunnen groeien, werken, leren, plezier maken op het moment dat ze zich veilig en verbonden voelen. Jij bent als professional diegene die hele dagen bezig is (bewust of onbewust) met mensen proberen hier te brengen. Weten wie je zelf bent, waar jij in of uit verbinding gaat, waar jouw veilige anker is, helpt je om die veiligheid steeds meer en grondiger te geven aan jezelf en een ander. Dit maakt dat ook jij met meer plezier en voldoening, en op een lichtere manier kunt werken, en dat je cliënten/leerlingen/collega’s/medewerkers zich sneller en
makkelijker kunnen ontwikkelen. Een win-winsituatie dus.

Praktische informatie:

Wanneer je je als duo aanmeld zullen wij met je kijken naar een geschikt moment om te starten. We plannen deze startbijeenkomsten online. We proberen meerdere aanmeldingen tegelijk in een groepsbijeenkomst te laten starten. Voor nu staan deze bijeenkomsten op de maandagen. Het maximaal aantal deelnemers per ronde is 10.

Deelname en gebruik van SSP loopt 4 weken, startend na de groepsintake.

Kosten €175,- p.p.

Hierin zit het volgende inbegrepen:

  • Toegang tot het online Safe and Sound Protocol voor 1 maand, inclusief online groepsintake en mogelijkheid tot vragen via whatsapp.
  • De richtlijnen met betrekking tot het SSP protocol

Voorwaarden:

  • Je bent een professional werkzaam in de zorg/onderwijs of in situaties waarin je mensen coacht/aanstuurt en je hebt voorkennis opgedaan over de polyvagaal theorie.
  • Je brengt voor deelname je eigen autonome reacties in kaart en overlegt deze aan ons zodat we kunnen meekijken of SSP geschikt is voor je.
  • Je meld je aan in tweetallen, en voldoet beide aan bovenstaande beschrijving. Mocht je je alleen aanmelden dan proberen wij je te matchen met een ander die dezelfde situatie heeft. Je doet het uitdrukkelijk niet met cliënten/leerlingen/familieleden etc.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor gebruik en het opvolgen van de richtlijnen. Je stopt tijdig indien je merkt dat het geen goed effect op je heeft, je bent als co-regulator ook alert op dezelfde signalen bij je duo partner
  • Houdt rekening in deze maand met toegang tot SSP dat je voldoende ruimte hebt om afspraken te maken met je duopartner.