De professional en zijn autonome zenuwstelsel

De professional en zijn autonome zenuwstelsel

Volgende data:

  • 22 april
  • 24 juni
opstelling polyvagaal training

De professional en zijn autonome zenuwstelsel

In deze opstellingsdagen werken we rondom het leren kennen en hanteren van je eigen autonome zenuwstelsel. We kijken hierbij naar traumadelen, overlevingsdelen, maar zeker ook naar je veilige, verbonden delen!  We helpen je graag de onbewuste innerlijke dynamiek bewust en zichtbaar te maken zodat deze je verder kan integreren op jouw pad, en in je werk, en licht kan werpen op het vraagstuk of het thema waar je mee bezig bent. We willen jou als professional de gelegenheid geven om je in een veilige omgeving wat meer te verdiepen in je eigen staten van zijn.

Deze opstellingsdagen zijn geschikt voor alle professionals die met kinderen/mensen werken, ongeacht of dit in de (jeugd)hulpverlening, het onderwijs of als leidinggevende is. 

De polyvagaal theorie

Om te begrijpen hoe veiligheid via het autonome zenuwstelsel voor jou en je cliënt tot stand komt, is het nodig kort iets te noemen over de polyvagaal theorie. Deze zal op deze dag dus ook aan bod komen en we zullen je meenemen in hoe je deze theorie zowel in jezelf als in je cliënt kan leren herkennen.

 Wat levert het op?

Bekend is dat mensen beter kunnen groeien, werken, leren, plezier maken op het moment dat ze zich veilig en verbonden voelen. Jij bent als professional diegene die hele dagen bezig is (bewust of onbewust) met mensen proberen hier te brengen. Weten wie je zelf bent, waar jij in of uit verbinding gaat, waar jou veilige anker is, helpt je om die veiligheid steeds meer en grondiger te geven aan jezelf en een ander. Dit maakt dat ook jij met meer plezier en voldoening, en op een lichtere manier kunt werken, en dat je cliënten/leerlingen/collega’s/medewerkers zich sneller en makkelijker kunnen ontwikkelen. Een win-winsituatie dus.

Hoe gaan we te werk?

We werken vanuit onze professionele achtergrond  én met al onze ervaringen. Door deze met elkaar te verbinden en de veilige aanwezigheid te verhogen kan ons bewustzijn een laagje verder transformeren. Gezamenlijk duiken we met behulp van onze aanwezigheid  dieper in onszelf om het ongeziene te verlichten. Dit doen we door middel van systemische oefeningen en opstellingen.

Het staat vooraf nooit vast wat er komt en wat er gebeurt, maar we laten de wonderen zichzelf ontvouwen in ons aller aanwezigheid.

Elke opstellingsdag is apart te volgen.

Praktische informatie:

Wie: Voor een ieder waarbij dit resoneert 🙂

Wanneer: zie boven, telkens van 10:00 tot 16:30

Waar: Schoolstraat 1, Zijderveld

Kosten: 175,-  inclusief koffie, thee en fruit

De opstellingsdagen gaan door bij voldoende deelnemers, de groep is minimaal 10 personen groot. Bij onvoldoende deelnemers behouden we ons het recht voor een week op voorhand de dag te annuleren (betalingen worden teruggeboekt)