Opstellingen

Opstelling met gidsen

Volgende data:

  • 11 december     thema: de professional en zijn autonome zenuwstelsel
opstelling polyvagaal training

Opstelling met je gidsen

Iedereen heeft zijn eigen gidsen of begeleiders die je helpen op je zielenpad. Dit kunnen overleden dierbaren zijn, wezens uit de lichtwereld, voorouders of hogere zelf(en) of welke vorm dan ook voor jou van toepassing is. Voor de meeste mensen is het echter geen vanzelfsprekendheid om hier de connectie mee te voelen of deze te kunnen zien of horen. Het vertrouwen dat je gedragen wordt, dat er iemand met of naast je mee loopt raken we in het dagelijks leven van alledag vaak kwijt. Wij hebben als speciale methodiek daarom opstellingsdagen met je gids ontwikkeld. 

In deze opstellingsdagen werken we rondom thema’s als hechting, leven en dood, slachtoffer/daderschap, liefde. Maar bij deze thema’s brengen we je ook in ontmoeting met jouw ‘ongeziene gids’. We helpen je graag de onbewuste band die je met je gids hebt bewust en zichtbaar te maken zodat deze je verder kan begeleiden op jouw pad, en licht kan werpen op het vraagstuk of het thema waar je mee bezig bent.

We besteden op deze dag eerst aandacht aan het creëren van een veld van veiligheid, licht en liefde waardoor de spirituele wereld gemakkelijker voelbaar wordt. Bij elk vraagstuk dat we opstellen nodigen we ook jouw ongeziene gids erbij uit. Samen met deze begeleider ga jij je vraagstuk aankijken. De basis van deze samenwerking is geworteld in een nieuw veld, een nieuwe laag van zachte kracht en verruimd bewustzijn vanuit het hart. Bewustzijn vanuit het hart betekent de aanwezigheid van licht, compassie, rust, veiligheid en innerlijke wijsheid. Daar kunnen transformaties ontstaan en nieuwe betekenissen gevonden worden. We hebben uit ervaring geleerd dat onze eigen gidsen onze mooiste leraren zijn.

Vraagstukken van welke aard die passen bij de thema’s kunnen worden ingebracht. Mogelijk wil je gewoon eens kennis maken met je gids, wil je je band verder exploreren of verankeren. Maar er is ook ruimte voor persoonlijke vragen of thema’s waar je mee bezig bent en graag in veiligheid en verbinding wil onderzoeken. We laten ons deze dag leiden door wat de gidsen van een ieder ons willen laten zien.

We werken vanuit onze professionele achtergrond  én met al onze ervaringen. Door deze met elkaar te verbinden en de veilige aanwezigheid te verhogen kan ons bewustzijn een laagje verder transformeren. Gezamenlijk duiken we met behulp van onze aanwezigheid  dieper in onszelf om het ongeziene te verlichten.

Het staat vooraf nooit vast wat er komt en wat er gebeurt, maar we laten de wonderen zichzelf ontvouwen in ons aller aanwezigheid.

 

Elke opstellingsdag is apart te volgen.

Praktische informatie:

Wie: Voor een ieder waarbij dit resoneert 🙂

Wanneer: zie boven, telkens van 10:00 tot 16:30

Waar: Schoolstraat 1, Zijderveld

Kosten: 175,-  inclusief koffie, thee en fruit

De opstellingsdagen gaan door bij voldoende deelnemers, de groep is minimaal 10 personen groot. Bij onvoldoende deelnemers behouden we ons het recht voor een week op voorhand de dag te annuleren (betalingen worden teruggeboekt)